Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie programowania, projektowania i doradztwa IT. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu nieszablonowych problemów, również obliczeniowych.

Świadczymy również pomoc przy optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania, wyborze odpowiednich technologii i metodyki pracy oraz projektowaniu infrastruktury na potrzeby konkretnego projektu.

Kontakt

develancer. Piotr Różański
tel. (+48) 22 3781753
e-mail:

Wybrane realizacje

System do odczytu kart konkursowych

Zleceniodawca: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

Technologie: Java (Swing), Morena

Na potrzeby polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” wykonany został system informatyczny do skanowania i analizy kart odpowiedzi, wraz z graficznym interfejsem użytkownika.

Dzięki zastosowaniu adaptywnych algorytmów analizy obrazu, skuteczność systemu mierzona procentem prawidłowo odczytanych kart odpowiedzi (w tym obróconych i/lub przesuniętych względem szablonu) wyniosła ponad 99,5%.

Nowoczesne metody analizy sygnałów

Zleceniodawca: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Technologie: Java (Swing & JavaFX)

W ramach Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego wykonane zostały moduły oprogramowania („wtyczki” do programu Svarog) umożliwiające wykonywanie w środowisku graficznym następujących obliczeń:

  • estymacja i wizualizacja wyników kierunkowej funkcji przejścia (DTF), estymującej kierunek przepływu informacji między kanałami sygnałów wielozmiennych w sensie przyczynowości Grangera
  • analizy składowych niezależnych (independent components analysis, ICA)
  • estymacji krótkoczasowej transformaty Fouriera (STFT) z wykorzystaniem różnych okien czasowych
  • dekompozycji sygnałów jednozmiennych i wielozmiennych algorytmem matching pursuit (MP)
  • analizy falkowej (wavelet transform, WT) z wykorzystaniem różnych falek, oraz prezentacji wyników w postaci gęstości energii sygnału w przestrzeni czas-częstość

Moduł ograniczeń czasu pracy załóg lotniczych

Zleceniodawca: Leon Software sp. z o.o.

Technologie: PHP 5.6

Zaprojektowano i wykonano nową wersję implementacji ograniczeń czasu pracy (Flight Time Limitations) załóg lotniczych, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w kilkunastu krajach i możliwością dowolnego dostosowywania ustawień dla poszczególnych klientów.